تهران، خیابان بهشتی ، ابتدای قائم مقام فراهانی ، کوچه ایزد ، پلاک 13 واحد 1

تیم ما

Jane Travis
CEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor a nean massa.

Philip Poe
CTO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor a nean massa.

Amanda Richards
Customer Relations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor a nean massa.

Kim Dennis
Human Resources

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor a nean massa.

Jack Semper
Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor a nean massa.

Larry Wilson
Accountant

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor a nean massa.